pr2017

2019: Een dialoog in mixed media

maandag 5 augustus

Met ieder jaar weer een andere invalshoek voor de expositie wil Stichting Glaskunst de veelzijdigheid van de glaskunst belichten en zoveel mogelijk kunstenaars de gelegenheid bieden hun werk te exposeren. In 2007 werd gestart met Glas natuurlijk…..Ons eigen glas, in 2010 Glas natuurlijk…..MMX, glas van formaat, in 2013 Glas natuurlijk…..Pools smeltpunt en vorig jaar een

Lees verder

Overdracht voorzitterschap

maandag 8 april

Op 9 maart jongstleden, tijdens een gezellig samenzijn van het bestuur van Stichting Glaskunst en alle mensen die behulpzaam zijn bij onder andere het inrichten van de tentoonstelling, is er ook stilgestaan bij de wisseling van bestuursleden.   Na bijna vijf jaar voorzitter te zijn geweest, is Arie van Oort met ingang van februari 2019

Lees verder

Terugblik op de activiteiten tijdens de glasexpositie in kasteel Cannenburch

maandag 10 december

  Zoals eerder aangekondigd is op de drie zondagen tijdens de expositie muziek ten gehore gebracht op respectievelijk piano, blaasinstrumenten en harp. De aanwezige bezoekers konden dit zeer waarderen en een enkeling leek zelfs meer aandacht te hebben voor de muziek dan voor het glas. De workshops op de dinsdagen voor leerlingen van groep 8

Lees verder

Bezoek ‘Glas natuurlijk…..Van haar’ virtueel

maandag 19 november

De jaarlijkse expositie van de Stichting Glaskunst is helaas alweer achter de rug.   Glas natuurlijk…..Van haar 18 vrouwen in glas   Mocht u onze expositie gemist hebben, dan kunt u in onderstaande video alsnog een virtueel rondje lopen door het Bouwhuis en Kasteel Cannenburch en de verscheidene kunstwerken van de 18 deelnemende kunstenaars bewonderen.

Lees verder

Halverwege de expositie

maandag 12 november

We zijn inmiddels halverwege de jaarlijkse glasexpositie in Kasteel Cannenburch te Vaassen en zowel de bezoekers als de bestuursleden zijn enthousiast. Vrijwel alle bezoekers ervaren de geëxposeerde glaswerken als zeer de moeite waard en de ambiance en verlichting als verrassend. Ook de catalogus wordt zeer gewaardeerd. Het bestuur is tevreden over het aantal bezoekers en

Lees verder

Startzondag expositie

vrijdag 2 november

We hebben er voor gekozen om op zondag 4 november geen officiële opening met toespraak te houden.   U hebt vanaf 12.00 uur echter wel de mogelijkheid om één of enkele deelnemende glaskunstenaars te ontmoeten. De meerderheid van de dames zal namelijk aanwezig zijn op deze dag.   Verder ontvangen alle bezoekers in het café

Lees verder

Invulling educatieve activiteiten

woensdag 31 oktober

Evenals vorig jaar vinden er ook nu weer interessante activiteiten voor de jeugd plaats. Op de dinsdagen 6 en 13 november ontvangen we twee groepen 8 van basisscholen De Krugerstee en De Sprenge uit Vaassen. Allereerst gaan de leerlingen de tentoonstelling bekijken, vervolgens krijgen ze een introductieles over ‘Wat is glas?’ en daarna mogen ze

Lees verder

Invulling muzikale activiteiten

zondag 28 oktober

Op de zondagmiddagen 4, 11 en 18 november zal er stemmige muziek in het kasteel klinken. Op de startzondag speelt Remon Holubek op de piano, op 11 november zal trio ‘Laag Riet’ haar partij blazen op fagot, basklarinet en alt-hobo en op de slotzondag speelt Junda Maks op de harp. We hopen dat de muziek

Lees verder

Sponsoren

vrijdag 26 oktober

Onze expositie wordt mede mogelijk gemaakt door de sponsoring vanuit enkele fondsen, te weten Adriana Hoogenboom Stichting en Rabofonds Noord Veluwe.   De doelstelling van de Adriana Hoogenboom Stichting luidt als volgt: ‘Het financieel ondersteunen van projecten op het gebied van cultuur in de gemeenten Hattem, Heerde en Epe. Daarbij dient de voorkeur gegeven te

Lees verder

Win een glaskunstwerk!

woensdag 24 oktober

Bij de kassa van Kasteel Cannenburch ontvangt u naast de catalogus van de expositie een enquêteformulier. Als het formulier ingevuld wordt ingeleverd, doet u automatisch mee aan de verloting van een glaskunstwerk.   Het betreft een glasobject van Nadia Matthynssens genaamd ‘Precious Nature’.

Lees verder