Belangstelling voor de schalen van Michel van OVERBEEKE.