Expositie 2007: Glas…….natuurlijk, ons eigen glas

Uit de glastaxatiedag van 2006 kwam van 26 mei tot 4 juni 2007 de tentoonstelling “Glas…….natuurlijk, ons eigen glas”  in Kasteel Cannenburch te Vaassen voort.

Onder de keldergewelven van het kasteel werden ruim 200 glazen (kunst)voorwerpen uit het privé-bezit van meer dan 50 deelnemers bijeengebracht.

De opening werd verricht door de vice-voorzitter van Stichting Glaskunst, drs. C. de Loor.