Overdracht voorzitterschap

Op 9 maart jongstleden, tijdens een gezellig samenzijn van het bestuur van Stichting Glaskunst en alle mensen die behulpzaam zijn bij onder andere het inrichten van de tentoonstelling, is er ook stilgestaan bij de wisseling van bestuursleden.

 

Na bijna vijf jaar voorzitter te zijn geweest, is Arie van Oort met ingang van februari 2019 door Willem Dicou opgevolgd. Willem maakte sinds een jaar deel uit van het bestuur en heeft te kennen gegeven Arie te willen opvolgen.

Stichting Glaskunst heeft Willem het afgelopen jaar leren kennen als een enthousiast en ondernemend deelnemer aan de bestuursvergaderingen en heeft er alle vertrouwen in dat hij de taak van voorzitter met verve zal vervullen.

 

Arie zal zich vanaf dit moment bezighouden met de voorbereidingen, zoals het selecteren en contact onderhouden met kunstenaars voor de expositie, en de uiteindelijke inrichting van de tentoonstelling.

Hij doet dit samen met de Kommissie Inrichting Selektie Tentoonstelling, in de wandelgangen: de KIST.

 

Willem Dicou (l) en Arie van Oort (r)