Corona en expositie in 2020

Beste glaskunstliefhebber,

 

Ook dit jaar is het voornemen van Stichting Glaskunst om een expositie te organiseren in kasteel Cannenburch te Vaassen.

 

We leven momenteel in een bizarre situatie vanwege de pandemie met betrekking tot het corona-virus.

De beperkende maatregelen veroorzaken de nodige onduidelijkheid, omdat we veel zaken niet definitief kunnen vastleggen zoals in voorgaande jaren.

 

Wat betreft de locatie moeten we afwachten hoe Geldersch Landschap en Kasteelen één en ander uitwerkt voor haar kastelen. Vooralsnog gaan we er vanuit dat het kasteel begin juni weer open gaat, uiteraard met de nodige beperkingen.

Ten aanzien van de inhoud en de organisatie van de expositie leven er bepaalde ideeën en wordt er hard gewerkt om kunstenaars te selecteren die passen bij het gekozen motto “Glas natuurlijk….. Kijken naar kleur”, de tentoonstelling staat gepland in de periode zaterdag 7 t/m zondag 22 november 2020.

 

De beslissing wel of geen expositie in 2020 zal in juni door ons genomen worden. We gaan ervan uit dat er dan meer duidelijkheid bestaat omtrent zowel de situatie rondom corona als de (on)mogelijkheden in het kasteel ten gevolge van de door GLK genomen maatregelen.

We houden u op de hoogte!

 

Vriendelijke groet

Bestuur Stichting Glaskunst.