Kerstwens en tentoonstelling 2021

 

We kijken terug op een heel bijzonder jaar met veel beperkingen en voor velen ook nare gebeurtenissen.

Het niet kunnen laten doorgaan van de jaarlijkse expositie van modern glas “Glas Natuurlijk” in Kasteel Cannenburch in Vaassen is daarbij slechts een geringe aderlating.

 

Niettemin hadden wij als bestuur en vrijwilligers van Stichting Glaskunst ons er – na de eerste lock-down in het voorjaar en een positieve zomer – op verheugd u wederom te kunnen verwelkomen in november van dit jaar bij “Glas Natuurlijk….. Kijken naar Kleur,” een thema waarvan wij toen dachten dat we de somberte over het Corona-virus ermee achter ons konden laten.

Helaas heeft het niet zo mogen zijn. Inmiddels is er zicht op verbeteringen, maar het zal – zoals het er nu uitziet – nog geruime tijd duren todat alles weer een beetje normaal is geworden.

 

Wij hebben daarom besloten om onze volgende expositie pas weer in november 2021 te plannen, in de periode die u van ons gewend bent. Vooralsnog gaan we ervan uit dat de oorspronkelijk voor 2020 geplande expositie met de daarbij uitgenodigde kunstenaars die we in de afgelopen periode aan u hebben voorgesteld, in de eerste twee weken van november van 2021 kan plaatsvinden. “Kijken naar Kleur” wordt dus een jaar uitgesteld.

 

Voor nu wensen wij u, ondanks de nu geldende lock-down, prettige feestdagen en een vooral gezond 2021, waarin we weer volop kunnen genieten van glaskunst.