Oprichting 

Stichting Glaskunst is in februari 2006 op initiatief van Margriet Pleiter van Galerie “De Aventurijn” in Epe opgericht met als doel meer bekendheid te geven aan glaskunst en deze voor een breed publiek toegankelijker te maken. Glaskunst neemt in de wereld van de kunst een aparte plaats in. Een plaats die onderbelicht is en naar de mening van Stichting Glaskunst een grotere zou mogen zijn.

 

Doelstelling

De doelstelling van Stichting Glaskunst is het promoten van glaskunst in de ruimste zin van het woord. Stichting Glaskunst tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het organiseren van exposities, evenementen en het houden van lezingen over glaskunst.